Tantárgyi mentességek

Tantárgyi mentességek

A felsorolt képesítéssel rendelkező személyeket a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti.

A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített- okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést az NKH  illetékese a Jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

 
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés
 

- Bármely egyetemen ( főiskolán ) szerzett

    * gépészmérnöki (gépész üzemmérnöki) oklevél
    * műszaki tanári oklevél
    * mérnök tanári oklevél
    * műszaki oktatói oklevél

- Katonai főiskolán szerzett harcjármű üzembentartó szakos oklevél

    * katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél
    * gépjármű technikusi tiszti képesítés
    * harcjármű üzemeltetői üzemmérnök

- Műszaki ismeretek szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés)
- Technikusi oklevél (vagy szakközépiskolai érettségi) Járműgépész

    * közlekedési gépész
    * gépjármű technikai
    * gépjárműüzemi
    * mezőgazdasági gépész
    * építőgépész szakon végzettek.

- Szakmunkás bizonyítvány:

    * autószerelő 311-1 (301)
    * autóvillamossági szerelő 311-2 (602)
    * anyagmozgató gépszerelő 313-1 (304-3)
    * erdőművelő, fakitermelő gépkezelő 1702
    * építőgép szerelő 313-2 (304-2)
    * mezőgazdasági gépszerelő 313-4 (304-4)
    * gépjárművezető és karbantartó 2201 (309
    * mezőgazdasági gépész 2112
    * állattartó telepi gépész 1706-1
    * kertészeti gépész 1706-2
    * növénytermesztő gépész 1706-3
    * erdőgazdasági gépész 1706-4
    * mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 éves kísérleti 1708
    * mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 éves kísérleti 1709
    * a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői vizsgabizonyítvány.
      

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

- A munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés:

    * munkavédelmi szakmérnöki oklevél
    * munkavédelmi üzemmérnöki oklevél
    * felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, egyetemi tagozaton szerzett oklevél
    * munkavédelmi technikusi oklevél
    * középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél
    * a közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1- e után tett sikeres vizsga a "Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás" vizsgatárgyból.
      

A magyar vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiállítható a vizsgaigazolás:
 

    * Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
    * Az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
    * Védőnői
    * Dietetikusi
    * Mentőtiszti
    * Gyógytornász
    * Egészségügyi szakoktatói
    * Diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők
    * Közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
    * Egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1994. január 1. és 1992. december 31. között bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett "D" járműkategóriás vezetői engedélyt.