Tájékoztató és vállalási feltételek - frissítve

 

Index3000 Autósiskola                                                           Képzési program  1.sz melléklete

Békéscsaba

 

            Tájékoztató és vállalási feltételek

a Tanuló részére

/  24/2005.(IV.21) GKM rendelet 2.sz. melléklete alapján /

Képzőszerv neve: Index3000 Autósiskola

Címe: 5600 Békéscsaba Thököly utca 6.

 Telefonszáma:                +36 30 9582 533

                                          06-66-322-509

 E-mail : autosiskola@index3000.hu           www.index3000.hu

                  A vállalkozás formája:  egyéni vállalkozás

                  Igazolvány nyilvántartási száma: 6217117

                  Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: 00149-2010

                  Kamarai nyilvántartás száma: 130685/3/2012/BMKIK

                  Iskolavezető neve: Dékány Zsigmond

                 Ügyfélfogadó helyiség címe: 5600 Békéscsaba Thököly utca 6.

                 Telefonszáma:  +36 30 9582 533

                 Ügyfélfogadás időpontja: hétfő 12.00 – 20.00 óra

                 Telephely:nincs

                 Tanfolyamra jelentkezés: felvétel módja: személyesen, telefonon

                                                          vagy e-mail útján.

                A felvételhez  PÁV vizsgálat nem szükséges !

 

Beiskolázás  feltételei:

A Tanuló megbízza a Képzőszervet a képzés időszakára adatainak kezelésére a tanfolyam- és vizsgák ügyintézéseinek eseteire.

Alapfokú iskolai végzettség igazolása. A  „Bizonyítványt” be kell mutatni – eredetiben - az első vizsga napjáig - a KAV Békés megyei osztályának - hiteles másolat készítésére. / 10.§ 4. bek., Képzőszerv végzi! /

 

 

 


kategória

„A1”

 

„B125”


kor

 15 és fél éves kor betöltése

 

 

 

        

 

       -----------------------------


további feltételek

 

   orvosi eü. alkalmasság *

   alapfokú iskolai végzettség

 

 

 

   „B” kategóriás Vezetői engedély

    alapfokú  iskolai végzettség

     

"AM"


13 és fél éves kor betöltése


írni-olvasni tudás


"B"


16 és fél éves kor betöltése


orvosi eü. alkalmasság

alapfokú iskolai végzettség

 

 


 

  Vizsgára bocsátás feltételei

Vizsgára az jelenthető, aki a tanfolyamot elvégezte. E-learning képzés esetén Képzési Igazolással.

 Megfelel a leírt korhatárnak és a vizsgadíjat kifizette!vizsga típus


kategória


kor


további feltételek


elméleti


„A1”

„B125”

"AM"


15 év 9 hónap

----------------------

13 év és 9 hó után (ideális)


 

 „B” kategóriás vezetői engedély


"B"


16 év és 9 hó után (ideális)


 


gyakorlati


„A1”

„B125”

"AM"

„B”16. év betöltése

-----------------

14. év betöltése

17. év betöltése


sikeres Kresz vizsga

sikeres Kresz vizsga

sikeres Kresz vizsga

sikeres Kresz vizsga

     

 

Az elméleti foglalkozásokról hiányozni nem lehet. E-learninget elvégzését Képzési Igazolás jelzi.

A hiányzó órákat ismételt foglalkozáson igazoltan be kell pótolni!

Az kresz tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül meg kell kezdeni a vizsgát. Elmulasztása esetén a tanfolyam elévül. 9 hónapon belül tett, esetleges sikertelen vizsga esetében a vizsgajogosultság további 3 hónappal bővül. 12 hó elteltével a Tanfolyamot meg kell ismételni!

Egyes tantárgyak –elsősorban műszaki- hallgatása alól felmentés adható. Okiratot be kell mutatni!  Részletesen a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet 3. számú melléklet 4.1. bekezdése tartalmazza.

 Tantárgyak és követelmények: Alapismeretek     -     Kresz tanfolyam –  E-learning   „A1”          „B125”

  vagy    45 perces elméleti órák ,        180 perc/nap                    22 óra          3 óra


"AM"

 16 óra


"B"

28 óra


Közlekedési ismeretek                                                                    X                  X


X


X


Járművezetés elmélete                                                                     X                 X


X


X


Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                                               X                 X


 


X

 Elméleti oktatások helye:  Békéscsaba Irányi u.3-5.   / Közgé /

                                              Békéscsaba Luther u. 10. / Csaba Collage /

                                              Békéscsaba Thököly u. 6.

 Járművezetés gyakorlata:

50 perces gyakorlati órák,        2x50 perc/nap


"A1"

16 óra


     „B125”

2 óra


"AM"

     10 óra


„B”

    29 óra


Alapoktatás / óra


        6


1


4


  9*


Főoktatás /óra   / + 1 óra vizsga


      10


1


6


20


Járművek                                                     cbr125                                           Simson Star      Fiat Grande

                                                                                                  10KW                                                    4KW           Punto

                                                                                                                                                                                           

Célszerű saját járművet használni! Forgalmi és műszaki  feltételeknek meg kell hogy feleljenek! 

* / Nem válik szigorúan két részre/                                                                                                

Gyakorlati oktatás helye:   Békéscsaba bel- és külterülete

Vizsgatárgyak

Elmélet: közlekedési alapismeretek, Kresz-vizsga, számítógépen

Gyakorlat:

„A1”      -  járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga

„B125”: -  forgalmi gyakorlati vizsga

AM”:   -  járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

B”:       - forgalmi gyakorlati vizsga.

Gyakorlati vizsgára a képzési rendeletben előírtak teljesítése után lehet jelentkezni.

 Közlekedésbiztonsági szempontból meg  kell felelni!

A forgalmi vizsga kezdetén nyilatkoznia kell, hogy a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, amit aláírásával hitelesít. A vizsga időtartama „B” kategóriában 60 perc. Többinél rövidebb. Az idevonatkozó követelményszintet részletesen a  24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete és mellékletei tartalmazzák..

A bemutatott iratoknak érvényeseknek kell lenniük. Lejárt igazolvány a vizsgán nem fogadható el. A Tanuló kötelezettségeinek részletezése többek között „AM”, „A1” és „B125” kategóriában az előírt felszerelés: bukósisak, /kialakításától függően szemüveg/, protektoros kabát, protektoros nadrág , protektoros  kesztyű és  magas szárú zárt cipő vagy csizma..A „T” betűs megfelelő mellényt az iskola biztosítja.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga -a 11§ (1) bekezdésének c, pontja tekintetében  két  évig érvényes. 24/2005.(IV.21.)GKM rendelet úgy rendelkezik továbbá, hogy: „ A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön jogszabályban előírt gépjármű-vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, az azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli PÁV vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető” /Bővebben (41/2004.(IV.7.) KGM rendelet/

 

 Elsősegély-nyújtási ismeretekről tanfolyam és vizsga:

 Szükség esetén a képzés időszakában az iskola szervezi. Eü ismeretek igazolásának, vizsga előtti elismertetésében az Iskola tud segíteni. / be kell mutatni! /

Elsősegély-nyújtási vizsga alóli mentességet kap, aki a  24/2005. (IV.12.) GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4.pontja szerinti végzettséggel rendelkezik és az erről szóló okiratot, diplomát bemutatja elfogadásra az okmányirodában vagy a Vöröskereszt megyei szervezeténél.

Vezetői engedély átvétele:

-sikeres forgalmi vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki és azt három munkanapon belül elektronikus úton megküldi a közlekedési igazgatási hatóságnak. /Okmányirodának, 14.§ 5.bek.  /

- A vezetői engedély igényléséhez,  kiállításához szükséges egyéb igazolásokat / pl.  orvosi alkalmassági, Eü-vizsgát igazoló kártyát vagy az elfogadásra alkalmas  Eü. végzettséget bizonyató okiratot /   a közlekedési igazgatási hatóságnál  kell bemutatni. / Okmányiroda /  Az első vezetői engedély díjmentes.

 Nem magyar állampolgár esetében a beiskolázástól kezdve külön előírások érvényesek! /326/2011. (XII.28.) kormányrendelet

 

A Tanuló jogai:

- képzés előtt megismerni a Tájékoztatót, vállalási feltételeket és a Szerződés tartalmát

- egyeztetni a gyakorlati képzés idejét és helyét

- képzését szüneteltetni továbbá szerződést bontani és „Képzési Igazolással” képzőszervet váltani

- kötelező képzési órák után vizsgára jelentését kérni, képzést segítő pót órára igényt tartani, személyesen kérni 

    - panaszt tenni az Iskolavezetőnél vagy a Képzésfelügyelőnél

A Tanuló kötelezettségei:   E-learning képzésben részesülők az oktatási csomag  szerint. 

- az előadásokon megjelenni / esetleges hiányzást pótolni kell / Az első előadást követően 9 hónapon

  belül kresz- vizsga eseménynek kell lennie / min. egy vizsga / és 12 hónapon belül sikeres kresz-

   vizsgával kell zárni az elméleti képzést. Sikertelen vizsgák után a tanfolyamot ismételni kell!

- gyakorlati foglalkozásokon vezetőképes állapotban, időben megjelenni /lemondás 48 óra/

- hozza személyazonossági okmányát, esetleges vezetői engedélyét vagy

járművezetői igazolványát, megfelelő szemüvegét

- késés esetén az oktatóra 10 percet várni

- képzési díjat részletekben vagy „egyösszegben” előre személyesen vagy átutalással kifizetni.

- vizsgadíjakat előre személyesen a KAV pénztárába befizetni / Iskola segít…./

Képzőszerv jogai:

- az előírt nyilvántartásokban és okmányokban szereplő adatok kezelése

- munkavédelmi és közlekedésbiztonsági előírásokat megkövetelni

- képzési díjhoz, melyet a Szerződés szerint kell megfizetni.  Tandíjváltoztatás jogát fenntartani                                        

      /  Hátralék esetén a képzést szüneteltetni /

Képzőszerv kötelességei:

- betartani a Tájékoztatóban, Vállalási feltételekben és a  Szerződésben foglaltakat

- biztosítani a törvények és képzési rendeletek által előírt képzési feltételeket

- megfelelő képzést és szolgáltatást nyújtani a képzés teljes időszakában

- bizalmasan kezelni a személyes és különleges adatokat

- tanulónak a befizetett díjakról bizonylatot adni

- tanuló áthelyezési kérelmét segíteni

- esetleges panaszt kivizsgálni

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

1440 Budapest Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-795-1700

email: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

 

 

Felügyeletet ellátó szerv:

 

 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

             Délalföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

             Békés Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

             5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. Tel.: 06-66-549-340 ;

             e-mail: bekes@kavk.hu

  

            Ügyfélfogadás:

            hétfőtől – szerdáig 8-12, 13-15-ig,

            csütörtökön - pénteken 8-12 óráig.

 

 

Tanfolyam, képzési  díjakTanfolyam, képzési díjak / Forintban /


Kategória:                                                                          „A1”        „B125”

Az elméleti tanfolyam díjai  / B / - jogosultság esetében – visszaigényelhető!


  „AM”    


   "B" 


 A képzéshez - jogszabály által - előírt elméleti                      X      15.000

és kötelező gyakorlati órák alapján    + első vizsga óra      X     20.000


      

 

   X


 25.000

 

132.000

     

Képzési díj összesen:  / Elmélet +Gyakorlat :  30 óra  *   /                                              

                                                                                                          35.000

„X”  = feltöltés alatt


      

 


   157.000


Pót óra díja:   Ft/óra                                                                            4.400,-


       


 4.400

     
     

                                            

 Más jellegű díjak:


   Hatóságilag kötelező vizsgák- és tanfolyamok díjai  / Forintban /


Kategória                                                          „A1”                    „B125”


       "AM"


            "B"Orvosi alkalmassági                                       * 7 500                        ----

Eü. vizsga                                                       * 7 900                        ----              


          -----

         7 900


           7 500

           8 200


Eü. tanfolyam                                               * 10 000                        ----


10 000


10 000


Elméleti vizsga díja                                           4 600                      4 600


4 600


4 600


Járműkezelési vizsga díja                                  4 700                     ----


3 600


       -----


Forgalmi vizsga díja                                        11 000                     11 000


3 600


11 000.


Kötelező összesen:                                       *45 700                     15.600

* meglétük esetén csökkentő tételek                   X

 

Mindösszesen:  / tanfolyam és egyéb jellegű díjak /                       50.600


29 700

 

 

           X


41 300

 

 

       198.300

Vezetői engedély - Jogosítvány - mint első okmány az okmányirodában  - díjtalanTovábbi díjtalan szolgáltatások, melyek értékesen segítik Önt!

Rutin pálya használata                                                                                                                        díjtalan

Oktatási segédanyag biztosítása                                                                                                     díjtalan

   

„B” kategóriánál  1 óra Alapoktatás 


díjtalan


1 db Kresz könyv  kölcsönzés


díjtalan


Emlékeztető vezetésnél tudásszint felmérés (szükség esetén)


díjtalan

 

A díjtalan szolgáltatások értéke 10 000 Ft., amelyben Ön részesül!

A tanfolyam díja részletekben is fizethető!

 Érdeklődjön további, eseti jellegű kedvezményeinkről!

Békéscsaba, 2019. január                           Dékány Zsigmond     Iskolavezető                    Fknysz: 00149-2010

2016. IV. név.                                                2017.   NKH  aktuális                      2018  IV  aktuális                  2019       

ÁKO:      126%                                                     120%                                           128 %                               122%

,- KK:      192.000,- / vizsgadíjakkal együtt /       196.000,-                                      198 000,-                       210.600,-

VSM  elmélet:       80 %                                         NA                                                  NA                               71.0 %

VSM  gyakorlat:  66.67 %                                       62,7 %                                           63.2%                             NA       

Aktuális minőségi mutatók a Web lapról  -  www.index3000.hu  -   elérhetők.